Projekt
Latarnicy 2020.pl

Projekt Latarnicy 2020.pl

Kilka słów o projekcie

Projekt „Latarnicy2020.pl” to jedna z największych w kraju inicjatyw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych. 

Fundamenty merytoryczne działań zostały wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2015 pod hasłem: POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS [PCRS]. Projekt jest realizowany na terenie 12 województw:

 1. opolskiego
 2. podkarpackiego
 3. łódzkiego
 4. mazowieckiego
 5. zachodniopomorskiego
 6. lubuskiego
 7. wielkopolskiego
 8. kujawsko-pomorskiego
 9. lubelskiego
 10. podlaskiego
 11. śląskiego
 12. warmińsko-mazurskiego

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez 29 464 uczestników projektu – mieszkańców województw objętych działaniami projektowymi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu szczegółowych działań tj.:

 1. powołanie i przeszkolenie, grupy 250 profesjonalnych edukatorów cyfrowych (tzw. Latarników Polski Cyfrowej), którzy obejmą wsparciem szkoleniowym uczestników projektu,
 2. implementacja „metody latarniczej” - modelu edukacji osób dorosłych opracowanej w projekcie PCRS,
 3. podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych ważnych grup zawodowych i społecznych – urzędników, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych, radnych i sołtysów, którzy motywować będą dorosłych mieszkańców do korzystania z zasobów Internetu,
 4. zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością.

Projekt będzie miał duży wpływ na usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego dzięki wzrostowi wydajności pracy (poprawa kompetencji pracowników) i zwiększeniu zdolności do kreowania i rozwoju e-usług publicznych oraz na integrację osób z niepełnosprawnością z osobami bez niepełnosprawności dzięki stworzeniu im możliwości szerszych interakcji społecznych dzięki wykorzystaniu Internetu. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwój korzystania z e-usług publicznych.

Projekt trwa do 31 maja 2022 r.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł
Wydatki kwalifikowane (dofinansowanie): 4 522 721,60 zł
w tym z budżetu UE: 3 827 579,29 zł
w tym z budżetu państwa: 695 142,31 zł

REGULAMIN PROJEKTU

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności