Relacja z zajęć

opublikowano, 06 kwietnia 2022

Pierwsze lub ponowne wejście na rynek pracy

Data i miejsce

19 MARCA 2022

  MIEJSCE: WARSZAWA

Latarnik
EWA JANKOWSKA

Mapowanie potrzeb i rozmowy motywacyjne, zapoznawcze.
Pretest.
Zapoznanie z darmowym pakietem Microsoft 365 i możliwościami jakie oferuje (m.in. wspólna praca na plikach)
Nauka pakietu office jako podstawa zatrudnienia (m.in. word, excel, powerpoint, teams, outlook, forms, etc).
Warsztaty na arkuszach kalkulacyjnych z umiejętności edytowania tekstu, korzystania z arkusza
kalkulacyjnego, przygotowywania prezentacji i ankiet/testów.
Kilka słów na temat pisania listów motywacyjnych (teoria).
Jak pisać list motywacyjny? Zapoznanie z narzędziami online - kreatorami do tworzenia CV i listów motywacyjnych
Zapoznanie z programem Canva w celu przygotowania CV. Szkolenie z przygotowania grafiki.
Jak napisać profesjonalne CV? Szkolenie teoretyczne i praktyczne pokazanie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazówek jak ich uniknąć.
Omówienie każdej seksji w CV, zapoznanie z szablonami w Canvie.
Praca na przykładach.
Tworzenie CV pod wybrany przez uczestników zawód z wykorzystaniem kreatorów cyfrowych i zgromadzonej wiedzy.

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności