Relacja z zajęć

opublikowano, 01 czerwca 2021

Szkolenie z podniesienia kompetencji cyfrowych

Data i miejsce

10 MAJA 2021

  MIEJSCE: BLOKOWA 4/29, BIAŁYSTOK

Latarnik
DOMINIKA JANUĆ

Szkolenia odbyły się w mieszkaniu prywatnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestniczyły w nim 2 osoby chcące podnieść wiedzę z zakresu e-usług publicznych, na których omawiane były rodzaje usług takie jak Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, Spis powszechny, Rynek pracy, utrata i poszukiwanie pracy, Zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia), Rozliczanie podatków i obsługa celna, Działalność gospodarcza, w tym zamówienia publiczne oraz zakładanie profili zaufanych przez logowania poprzez banki lub dane osobiste.
Poruszane zostały również tematy takie jak prawne aspekty wykorzystania i upubliczniania wizerunku oraz RODO.

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności