Aktualności

opublikowano, 13 grudnia 2019

V Zjazd Latarników Polski Cyfrowej w Łodzi za nami

Korzystając z gościnnych progów Urzędu Miasta Łodzi grupa kilkudziesięciu aktywnych Latarników z regionu, wzmocniona koleżankami i kolegami z Mazowsza i Opolszczyzny miała okazję do wysłuchania ciekawych wystąpień oraz do dyskusji warsztatowej stanowiącej podsumowanie Zjazdu.

Wprowadzenia w tematykę Zjazdu dokonał sekretarz SMWI Artur Krawczyk, po czym głos zabrał wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.

W ramach powitania Pan Prezydent złożył na ręce Latarników podziękowania za bezinteresowną aktywność i wsparcie, jakie od lat adresują do mieszkańców, realizując Lokalne Plany Działania i miniprojekty cyfrowe. Zwrócił uwagę na to, jak ważne jest wspieranie seniorów w kontekście korzystania z możliwości, jakie niesie za sobą świat cyfrowy i tym samym zwrócił uwagę na konieczność wsparcia także nieco młodszych mieszkańców, wciąż aktywnych zawodowo, do których takie wsparcie powinno być również kierowane.

Wypowiedź Pana Prezydenta dobrze wpisała się w treść i charakter pierwszego wystąpienia, które wygłosił Prezes SMWI Krzysztof Głomb. W ramach bloku pt. „Kompetencje XXI wieku”, uczestnicy mogli wysłuchać, a także włączyć się w dyskusję towarzyszącej prezentacji pt. „Świat rodzi się na nowo”. Wystąpienie koncentrowało się w dużej mierze na roli i wpływie technologii cyfrowych na nasze życie. Opisując otaczającą nas rzeczywistość i wybiegając nieco do przodu, Krzysztof Głomb posłużył się cytatem z wystąpienia tegorocznej laureatki Nagrody Nobla, Pani Olgi Tokarczuk, która tak oto mówiła o świecie XXI wieku:

To już nie tylko słynny “efekt motyla”, który jak wiemy polega na tym, że minimalne zmiany w warunkach początkowych jakiegoś procesu, mogą dać w przyszłości kolosalne i nieobliczalne rezultaty, ale nieskończona ilość motyli i ich skrzydeł, ciągle w ruchu.

Zdaniem prelegenta, wypowiedź ta dobrze obrazuje, w jakim miejscu jesteśmy jako społeczeństwo i jak istotne są te działania, które podejmujemy dziś na poziomie szkół i uczelni wyższych, przygotowując młodych ludzi do dorosłego życia.

W kolejnym wystąpieniu Celina Maciejewska, rzeczniczka ds. seniorów Urzędu Miasta Łodzi opowiedziała o licznych aktywnościach prowadzonych w zakresie edukacji cyfrowej przez Urząd Miasta Łodzi oraz instytucje partnerskie, stale współpracujące z Miastem.

Zdaniem uczestników spotkania, Łódź jawi się jako Miasto „Lider” w zakresie systemowego wspierania dorosłych mieszkańców w obszarze cyfrowym i nie tylko. Wielość prowadzonych działań i ich charakter, świadczą o dobrym rozpoznaniu potrzeb oraz właściwym doborze inicjatyw, które Urząd Miasta zawarł w kompleksowej strategii polityki senioralnej.

W dalszej części spotkania skupiono się na wątkach technologicznych i wpływie sieci 5G oraz sztucznej inteligencji na nasze codzienne życie. Wprowadzenia do tego bloku tematycznego dokonał Artur Krawczyk prezentując krótki film pokazujący możliwości wynikające z wdrożenia sieci o bardzo wysokich parametrach przepływności (ZOBACZ FILM: https://youtu.be/NJuCKWclSyA).

Pierwsze wystąpienie w tym bloku autorstwa Piotra Mieczkowskiego, dyrektora zarządzającego Fundacji Digital Poland było bardzo ciekawym wprowadzeniem do świata sztucznej inteligencji. Prelegent w ramach wystąpienia zwracał uwagę na to, że rola AI (ang. Artificial Intlelligence) i możliwości jakie wiążą się z tą technologią, zostały uznane za priorytet działań rządów państw skandynawskich. Zdaniem P. Mieczkowskiego, podobna refleksja powinna się czym prędzej pojawić także wśród polskich decydentów.

Kolejne wystąpienie wygłosił Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji w Huawei Polska. Tematem przewodnim była Sieć 5G i skutki, jakie wywrze na wielu obszarach naszego życia ta technologia w ciągu najbliższych lat. R. Hordyński w bardzo czytelny sposób zaprezentował różnice, jakie występują na poziomie sieci, z których korzystamy obecnie a siecią 5G. 

Zwieńczeniem zjazdu była sesja warsztatowa z udziałem Latarników Polski Cyfrowej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów przez Latarników, nawiązania współpracy, ale też do przekazania informacji i podzielenia się problemami, jakie napotykają podczas działań w terenie, koordynatorom projektu.

Łódź okazała się znakomitym miejscem na organizację pierwszego spotkania Latarników Polski Cyfrowej, jakie zaplanowaliśmy w projekcie. Przekazując podziękowania w kierunku gospodarzy, już dziś zapowiadamy, że rozpoczynamy cykl latarniczych spotkań regionalnych, które począwszy od stycznia będziemy organizować w województwach objętych realizacją projektu.

Do zobaczenia w Nowym Roku!

 

Prezentacje

Kompetencje XXI wieku: Świat rodzi się na nowo
Krzysztof Głomb, prezes SMWI

Polityka senioralna Łodzi
Celina Maciejewska, rzecznik ds. seniorów, Urząd Miasta Łodzi

Wprowadzenie do świata Sztucznej Inteligencji
Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland

Jak 5G zmieni nasz świat?
Ryszard Hordyński,  dyrektor strategii i komunikacji w Huawei Polska

 

Zdjęcia: SMWI, Jolanta Dec, Grażyna Kondraciuk

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności